כל חברות ההייטק,
במקום אחד.

מושג אחד ביום

הקאתון

שילוב של המילים Hack + Marathon. אירוע חד פעמי, המתרחש למשך מספר שעות ארוכות ומפגיש בין אנשי מקצוע מעולמות מסוימים, שנקראים לפתור אתגר טכנולוגי או ליצור רעיון חדש.