כל חברות ההייטק,
במקום אחד.

מושג אחד ביום

Traction

כמות גדולה מספיק של משתמשים במוצר שלכם. משקיעים, למשל, מתעניינים בעיקר בנתון הזה, שכן הוא מלמד על פוטנציאל ההכנסות של המיזם