כל חברות ההייטק,
במקום אחד.

מושג אחד ביום

KPI's

ראשי תיבות של key performance indicators מדדי ביצוע מרכזיים לבחינת ביצועים. לכל פרויקט או מוצר יש KPI's משלו (למשל: מספר היוזרים, הכנסות ועוד)